Младежки обмен “Unemployment among refugees & Immigrants”, в Мегара, Гърция, 11 – 19 февруари 2018 г.

Интересен младежки обмен с тема интегриране на имигрантите и търсещи убежище млади хора.

място на провеждане Място: Мегара, Гърция

период на провеждане  Период на провеждане: 11 – 19 февруари 2018 г.

Изпращаща организация: Обединени Млади Граждани

 Профил на участниците:  8 участника на възраст 18 – 30 г.

 Повече информация може да намерите тук.

 Настаняването, храната и пътните разходи се покриват на 100%!

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 22 януари 2018 г.

  За контакт: young.citizens.united@gmail.com

 Източник: Обединени Млади Граждани

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.