Младежко обучение „The Art of Dialogue Training“ във Виена, Австрия, 24 – 28 март 2018 г.

Целта на проекта е участниците да придобият по-добри аналитични умения, да анализират участието на младежта в структурния диалог на локално, регионално и национално ниво.

място на провеждане Място: Виена, Австрия

период на провеждане  Период на провеждане: 24 – 28 март 2018 г.

Изпращаща организация: ЦРЧР

 Профил на участниците: Търсят се младежки работници, лидери, хора, занимаващи се с млдежка политика или участващи в структурен диалог.

 Налична такса за участие. Всички разходи за настаняване, храна и транспорт се поемат от организаторите.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 януари 2018 г.

  За контакт: stephanie.auzinger@iz.or.at

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.