Обучение „Спорт за развитие на предприемачески умения“ на о-в Сардиния, Италия, 18 – 25 февруари 2018 г.

Champions Factory търси участници за обучение, съсредоточаващо се върху спорта и ролята му в развитието на предприемаческите умения на личността.

място на провеждане Място: Сассари, о-в Сардиния, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 18 – 25 февруари 2018 г.

Изпращаща организация: Champions Factory

Повече информация можете да намерите, като се свържете с изпращащата организация.

 Такса за участие: 40 евро. Всички останали разходи (до 275 евро за транспорт) се поемат чрез финансиране в рамките на програма Еразъм+

За да кандидатствате, изпратете CV и мотивационно писмо на анлийски език на shirin.amin@championsfactory.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 януари 2018 г.

 Източник: Champions Factory

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.