Младежко обучение „Звукът на музиката lV“ в Исландия, 25 април – 1 май 2018 г.

Тренировъчният курс има за цел да покаже как музиката може да се използва като надежден инструмент в неформалното обучение на млади хора.

място на провеждане Място: Лаугарватн, Исландия

период на провеждане  Период на провеждане: 25 април – 1 май 2018 г.

Изпращаща организация: Център за развитие на човешките ресурси

Съзнателната употреба на музиката, осъзнаването на нейното въздействие върху емоциите, подборът й в зависимост от момента, възможностите за обществено ползване (авторско право, творчески лицензи), дигиталните инструменти за работа с аудио и др. са аспекти от работата с музика, които са не винаги познати и успешно използвани сред обучители, младежки лидери и работници в сферата на младежта.
Ето защо този тренировъчен курс се стреми да развие компетенциите на участниците в използването на музиката като мощен инструмент в неформалните образователни дейности.

Цели на проекта:

 • да даде представа на участниците за ефекта, който музиката има върху нашите тяло и емоции;
 • повишаване на информираността за това как музиката може да се отрази (положително или отрицателно) на хората, участващи в неформални обучителни дейности;
 • да развие уменията на обучаващите се за подбор на тематична музика в завивсимост от планираната дейност ( работа в екип, размисъл, енерджайзър, тълкуване на личните емоции и др.);
 • да обучи участниците да създават чрез музика подходяща атмосфоера за подобряване на учебния процес;
 • запознаване на хората с дигитални инсртументи, чрез които да търсят, запаметяват, редактират и т.н музика;
 • да подпомогне участниците в създаване на жива музика или собствени музикални записи като ресурс за уъркшопове, обмени, обучения и курсове;
 • да създаде обстановка, в която участниците да споделят знанията и опита си, свързани с музиката;
 • представяне на стойността на „Еразъм+: Младежта в действие“ като програма за развитие на младежките дейности.

Изисквания към кандидатите:

 • да са младежки работници, обучители или лидери;
 • и/или да се занимават с младежка политика;
 • да се интересуват от подобряване на компетенциите си в областта на музиката като работен инструмент.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: Възможна е такава и зависи от държавата и агнцията, която ви изпраща (съветваме преди кандидатстване да се свържете с тях). Всички разходи за настаняване, пътуване и виза се покриват изцяло чрез финансиране в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 февруари 2018 г.

   За контакт: Hjörtur Ágústsson

E-mail: hjortur.agustsson@rannis.is

Тел: +354 515 5847

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкoто обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.