Обучение „COMETS – Understanding and facilitating individual and group learning processes“ във Виена, Австрия, 2 – 8 май 2018 г.

Основната цел на обучението е да даде възможност на участниците да предприемат допълнителни стъпки в професионалната си практика.

място на провеждане Място: Виена, Австрия

период на провеждане  Период на провеждане: 2 – 8 май 2018 г.

Изпращаща организация: ЦРЧР

 Профил на участниците: Обучители, владеещи английски език.

 Допълнителна информация може да намерите тук.

 Разходите за настаняване, храна и транспорт се поемат от организацията.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 февруари 2018 г.

  За контакт: stephanie.auzinger@iz.or.at

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.