Обучение “Communication Matters III” в Будапеща, Унгария, 22 – 28 април 2018 г.

Обучението ще събере бенефициенти на програма „Еразъм+“ от цяла Европа, с цел да научат как стратегически да водят комуникацията на техните КА1 проекти

място на провеждане Място: Будапеща, Унгария

период на провеждане  Период на провеждане: 22 – 28 април 2018 г.

Изпращаща организация: ЦРЧР

Цели на проекта:

  • да бъдат споделени добри практики;
  • да помогне да планирате комуникацията и разпространението на вашите бъдещи проекти или проектни идеи;
  • да обогати знанията и разбиранията ви, свързани с прилагането на различни комуникационни и мултиплициращи стратегии за работа;
  • да осигури възможност и пространство за експерименти, чрез различни ефективни методи в тази сфера.

 Профил на участниците:

  • младежки организации и неформални групи;
  • представители на официални образователни и административни органи, работещи с младежта;
  • лица на свободна практика, които с част от младежкия сектор;
  • хора, готови да отделят цялото си време в течение на обучението и да участват в интензивния процес на учене;
  • да владеят английски език на работно ниво.

 Предварителната програма може да намерите тук.

 Повече информация може да намерите тук.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 18 февруари 2018 г.

  За контакт: tca_ifjusag@tpf.hu

 Източник: SALTO-YOUTH