Обучение „conVERSation“ на тема Slam poetry в Румъния, 21 – 28 април 2018г.

Фондация „Учене за промяна“ търси 3-ма участници за младежко обучение на тема Slam poetry – вид поезия, фокусираща се върху личното отношение на автора към различни житейски събития и дилеми.

място на провеждане Място: в близост до местността Клуж-Напока, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 21 – 28 април 2018г.

Изпращаща органиция: Фондация „Учене за промяна“

Slam Poetry ще се използва по време на проекта като метод, който да даде на участниците глас и да им покаже, че тяхната гледна точка е ценна, нужна и значима за обществото. Обучението ще се стреми да развива критичното мислене на участниците към света, в който живеят, и към самите себе си.

 Профил и изисквания към участниците: Обучтелният курс цели да събере хора, активни в сферата на образованието и работата с мадежта. Това могат да бъдат младежки и социални работници, обществени фасилитатори и културни работници, които използват изкуството за социални цели.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Настаняването и храната се финансират по програма Еразм+. Пътни разходи се поемат до 180 евро за участници от България.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 02 февруари 2018 г.

  За контакт: home@gudevicalearning.net

 Източник: Фондация „Учене за промяна“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.