Обучение „Let’s GAMIFY“ в Бривзак, Франция, 12 – 25 юни 2018 г.

Обучението ще се съсредоточи върху развиване на компетентност за създаване на образователни игри, свързани с теми като социално изключване и глобални проблеми сред младежта.

място на провеждане Място: Бривзак, Франция

период на провеждане  Период на провеждане: 12 – 25 юни 2018 г.

Изпращаща организация: NOMADWAYS

„Gamification“ е процесът на използване на методи и начини на мислене в извънигрален контекст за ангажиране на потребителите и за решаване на казуси. Друг начин за обяснение на термина е това да се правят ежедневните задачи по-приятни, като се въвеждат игрални елементи. В днешно време този подход може да се превърне в полезна тактика за насърчаване на специфични нагласи и повишаване на мотивацията и ангажираността.

 Профил на участниците:  активисти, обучители, младежки работници, писатели или визуални артисти.

 Повече информация можете да намерите тук.

 Административна такса за участие: 50 евро. Храната, транспорта (до 275 евро) и настаняването се поемат от изпращащата организация. Тази възможност се съ-финансира в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 12 февруари 2018 г.

  За контакт: Можете да се свържете с изпращащата организация оттук.

 Източник: NOMADWAYS

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.