Обучение TYE „Tools for Youth Exchanges“ в Молина, Испания, 9 – 15 април 2018 г.

Обучението позволява на участниците да изследват и откриват нови инструменти за групова работа, (интернационален) учебен процес, включване на младите хора и други.

място на провеждане Място: Молина, Малага, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 9 – 15 април 2018 г.

Изпращаща организация:

YiA NA Bulgaria

Основната идея на тренировъчния курс е да предостави възможност на младежки лидери и работници да откриват, споделят и адаптират инструменти, подобряващи протичането на организираните от тях обмени.

Цели на проекта:

  • повишаване на информираността отностно груповата работа и инструментите, улесняващи развитието й по време на международни обмени;
  • да се изследват инструменти, които се фокусират върху учебната цел на заниманията;
  • развитие на способности за измисляне и организиране на уъркшопове по време на проекти;
  • откриване на инструменти, мотивиращи участниците в обмени да имат активна роля в организираните занимания;
  • събиране на познания и опит с цел разработване на инструменти за разпространение.

Изисквания към кандидатите:

Обучението е предназначено за доброволци и професионални младежки работници, работещи директно с млади хора и притежаващи някоя/и от следните характеристики във връзка с програма „Еразъм+: Младежта в действие“:

  • имат опит с организирането или участието в международен обмен;
  • кандидатствали са за финансиране на международен обмен и чакат отговор или предстои да осъществят проекта;
  • кандидатствали са за финансиране на международен обмен, но са били отхвърлени (и планират да опитат отново);
  • притежават добри знания по английски език, тъй като обучението е изцяло на английски;
  • имат навършени 18 години.

 

 Повече информация можете да намерите тук.

Tакса за участие: Възможна е такава и зависи от държавата и агнцията, която ви изпраща (съветваме преди кандидатстване да се свържете с тях). Всички разходи за настаняване, пътуване и виза се покриват изцяло чрез финансиране в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 февруари 2018 г.

  За контакт: Pilar Fontán

E-Mail: fontangp@injuve.es

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкoто обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.