Отворена покана за обучители по проект „Приеми и промени“

Проекта търси 16 млади обучители за тригодишен проект на тема насилие и дискриминация

място на провеждане Място: България, Италия, Гърция и Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 3 години

Организатор: Каритас Русе

Цели на проекта:

Да повиши осведомеността на младите хора на възраст между 11 и 30 години по отношение на различните форми на насилие и дискриминация, както и да насърчи тяхното участие в разпространението на приобщаваща и недискриминационна култура.

 Профил на участниците:

  • Да са на възраст между 19 и 25 години;
  • Да осъществяват активни социални дейности и/или доброволческа дейност към местни младежки организации;
  • Да имат специфични интереси по темите, свързани с дискриминацията и насилието;
  • Да бъдат комуникативни и да участват активно в дейностите на проекта през трите години на изпълнението му;
  • да владеят свободно английски език.

 Повече информация може да намерите тук.

 Тази възможност се финансира в рамките на Европейската комисия.

 За да кандидатствате, изпратете автобиография на английски език (европейски формат) на office@caritas-ruse.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 февруари 2018 г.

 За контакт: тел.: 082/500 061

 Източник: Каритас Русе

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочената организация.