Семинар на тема „International Symposium on Youth Employment Challenges“ в Кайсери, Турция, 26 февруари – 1 март 2018 г.

Целта е участниците да се запознаят с добри практики и да се вдъхновят за разработването на междусекторни стратегии за заетост и бъдещето на младежта.

място на провеждане Място: Кайсери, Турция

период на провеждане  Период на провеждане: 26 февруари – 1 март 2018 г.

Изпращаща организация: ЦРЧР

ISYEC е водещото международно събитие, което дава възможност на корпоративни специалисти, младежки работници, младежки политици, социални предприемачи, образователни представители и експерти да събират, да научават за добри практики и да се вдъхновяват за разработването на междусекторни стратегии за заетост и бъдещето на младежта.

 Профил на участниците: Младежки работници, обучители, младежки лидери, ръководители на проекти, създатели на политиката за младежта, частния сектор, академици.

 Повече информация може да намерите тук.

 Разходите за храна, настаняване и транспорт се покриват от организаторите.

 За да участвате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 19 януари 2018 г.

  За контакт: isyec@agu.edu.tr или yunus.duman@ua.gov.tr

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.