Тренировъчен курс „Speak up for Europe“ във Вроцлав, Полша, 6 – 13 март 2018г.

Търсят се 3 младежи, желаещи да участват в тренировъчен курс, засягащ ключовите европейски ценности и заздравяващ сътрудничеството сред международни организации.

място на провеждане Място: Вроцлав, Полша

период на провеждане  Период на провеждане: 6 – 13 март 2018г.

Изпращаща организация: Iyac Bulgaria

По време на обучението участниците ще усвоят практически умения като:

 • как да организират и структурират дебат;
 • как да говорят публично;
 • как стратегически да оформят комуникацията между хората.

Цели на проекта:

 • насърчаване на диалога за Европа, европейските ценности и позицията на младите европейци в местните общности на партньорите;
 • идентифициране, разбиране и структуриране на ключови европейски ценности, които са от значение за младите хора на континента;
 • да се покажат на младежките работници и местни лидери инструменти за структуриране на диалога, ангажиране на младите и предпоставяне към споделяне на лично мнение.
 • укрепване на международното сътрудничество между партньорски организации и предоставяне на възможност за работа в мрежа от младежи работници;
 • разработване на нови методи за работа с млади хора;
 • обмен на добри практики на между партньорски организации.

Изисквания към кандидатите:

 • да са младежки работници,  лидери или обучители, които работят в или с изпращащата организация;
 • могат да провеждат ефективна комуникация на английски език;
 • имат 18 години и силна мотивация да учатват във всички дейности, организирани по време на обучителния курс.

Повече информация може да намерите в инфо пакета, който ще намерите тук.

 Такса за участие: 25 евро. Всички разходи по настаняването и храната, както и до 275 евро за транспорт са поети от организаторите. Проектът се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма, която ще откриете тук, и я изпратете на iyac.bulgaria@gmail.com.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 24 януари, 2018г.

 Източник: Iyac Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия тренировъчен курс. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.