Тримесечен обмен за ученици в избрана страна от Европа

Възможността предлага на ученици от гимназиален курс да учат в рамките на 3 месеца в избрана европейска държава, опознавайки чуждите език, култура и ежедневие.

период на провеждане  Период на провеждане: септември – декември 2018 г.

Изпращаща организация: Интеркултурни обмени България

Специално внимание по време на учебния обмен се отделя на активното европейско гражданство. Учениците ще бъдат настанени при местни семейства, за да oпознаят чуждестранната култура и да упражняват езика си. Програмата завършва с 4-дневен лагер за всички участници в Брюксел, където те ще имат възможността да споделят впечатленията си, да присъстват на работни срещи за европейско и активно гражданство и да посетят институциите на ЕС в Брюксел.

 Профил на участниците: ученици в гимназиален етап между 15- и 18-годишна възраст.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, се свържете с посочените по-долу контакти.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 01 март 2018 г.

   За контакт:

Е-mail: svetla.kaisheva@afs.org

Tел: 0894 46 76 94

 Източник: Интеркултурни обмени България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в този учебен обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.