Дейност за изграждане на партньорства „Ruralities“ в Гранада, Испания, 9 – 14 март 2018 г.

Проектът цели да подпомогне младежките организации изправени пред предизвикателствата от подготовката на дейности в селски райони.

място на провеждане Място: Cacin, провинция Гранада, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 9 – 14 март 2018 г.

Посрещаща организация: Ayuntamiento de Cacín

Цели на проекта:

– Да се представи програма Еразъм+, сектор Младеж, свързана с развитието в селските райони.
– Да се предостави възможност да се намерят добри и надеждни партньори от селските райони, с които да се развиват проекти в рамките на програмата Еразъм + като се изгради стабилна мрежа.
– Да разберете въздействието и социалните промени, които програма Еразем+ може да има в рамките на малка местна общност, като откриете възможностите за местно участие.
– Да се даде информация какво е необходимо за планирането на качествен проект по Еразъм+ в селските райони.

 Профил на участниците: Младежки работници, младежки лидери, ръководители на проекти, хора, свързани с формирането на младежки политики

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за пътни ще бъдат възстановявани до 360 евро. Организаторите ще осигурят настаняване и храна.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 22 февруари 2018 г. Резултатите от селекцията ще бъдат обявени на 23 февруари.

  За контакт: Мaría Isabel, granadaiseurope@gmail.com

 Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници във възможността. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.