Фондация „С.Е.Г.А.“ търси местни партньори за 3-годишен проект „Глобално образование на местно ниво“

Проектът предвижда разработване на обучителни ресурси за младежи на базата на съвременната поп-култура и изграждане на капацитет на местни партньори за разпространение на глобално образование и провеждане на кампании и инициативи на местно ниво.

място на провеждане Място: България

период на провеждане  Период на провеждане:

Организатор: Фондация „С.Е.Г.А.“

Предложението включва:

 • три национални обучения за изграждане на капацитет за промотиране на глобално образование;
 • менторска подкрепа за провеждане на дейностите на местно ниво;
 • разработване и осъществяване на две инициативи на местно ниво за популяризиране на теми, свързани с глобално образование, съфинансирани от проекта;
 • свързване в мрежа със сходни организации за обмен на информации и практики;
 • лятно училище в Гана;
 • лятно училище в България;
 • зимно училище в България.

Изисквания към кандидатите: Търсят се заинтересовани местни организации и институции от малки населени места с жители до 50 000 души:

 • училища;
 • читалища;
 • библиотеки;
 • младежки центрове;
 • граждански организации;

които да се присъединят към проекта в България за периода 2018 – 2020 година.

Те трябва да имат:

 • предишен опит в работа с младежи и ученици;
 • опит в провеждане на събития в общността, достигащи до по-широка публика;
 • дългосрочен интерес към партньорство и работа с младежи и ученици в сферата на глобалното образование;
 • силна мотивация да се ангажират с дейностите, предвидени в проекта и поемане на ангажимент за участие в тях през следващите три години;
 • постоянен екип от служители, членове или дългосрочно и сериозно ангажирани с дейностите на организацията доброволци;

Опитът в сферата на образователни и културни инициативи се счита за предимство.

 Повече информация можете да намерите тук.

Проектът „Глобално образование на местно ниво“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския Съюз.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 февруари 2018 г.

   За контакт:

E-mail: cega@cega.bg

Tел: 02/ 988 36 39;  02/ 981 09 13

 Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в тази възможност. За повече информация се обърнете към посочения оргаизатор.