Кинофестивал „(не)Възможното образование“ в София, 16 – 25 февруари 2018 г.

Кинопрожекции на филми за образование, дискусии сред участниците след всяка прожекция и работилници за учители

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: 16 – 25 февруари 2018 г.

Организатор: Общност за демократично образование

Цели на фестивала:

  • да адресира дефицита в медийното и обществено пространство на достатъчна като обем и достъпност информация за разнообразните форми, по които образованието може да се осъществява
  • да обедини основните субекти в учебния процес: учители, ученици и родители.

 Всички чуждоезични филми са с български субтитри.

Организаторите не осигуряват занимания за деца по време на събитията. Не се осигуряват храна и напитки.

 Програмата за кинофестивала може да намерите тук.

 Вход за всички събития: 3 лв (предназначен за създаване и безплатно разпространение на сборник “(не)Възможното образование”)

   За контакт: dem.edu.bg@gmail.com

 Източник: NGOBG.com