Конференция „Marginalization and Ostracism of the Roma in the past and today“ в Скопие, Македония, 25 – 28 април 2018 г.

Научи повече за ромите и правата на човека, стимулирайки критическото си мислене и разбирането на историята на етноса.

място на провеждане Място: Скопие, Македония

период на провеждане  Период на провеждане: 25 – 28 април 2018 г.

Изпращаща организация: ЦРЧР

Цели на проекта:

• Повишаване на участието на ромски и неромски граждани в европейския дебат за приобщаването на ромите;
• Да събере на едно място ромски и не ромски доброволци и активисти, споделящи ангажираността към проблемите на робскта общност в Европа;
• Изграждане на мрежа от ромски организации от участващите страни.

 Профил на участниците:

  • Младежки лидери, активисти, мултипликатори и доброволци, които работят с младежи (роми);
  • Да са над 18 години;
  • Да са запознати със ситуацията и предизвикателствата на ромската общност в страната си;
  • Да са мотивирани да развиват своите компетенции в застъпничеството, антидискриминационната работа, човешките
    права и да споделят своя опит с други младежи след края на конференцията;
  • Да владеят английски на добро ниво.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: Всички разходи за настаняване, храна и транспорт се поемат от организаторите.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 4 март 2018 г.

   За контакт: Anife Sabedinovska, ел. адрес: info.marandost@gmail.com

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.