Конкурс „Посланик за един ден“ в София, 7 март 2018 г.

Възможност на момичета от цяла България, да променят женските стереотипите и да изпитат усещането какво е да си „посланик за един ден” по отношение равенството между половете

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: 7 март 2018 г.

Организатор: Британско посолство София

Цели на конкурса:

  • Да запознае победителките с международната дипломация в действие;
  • Да насърчи момичетата да се ангажират с политика и дипломация и да допринасят със своето мнение и гледни точки за международните отношения, развитието и разрешаването на конфликти;
  • Да наблюдават работата на посланичката за един ден, като получат възможност заедно с водещи политици, учени, дипломати и неправителствени организации да участват в дебат за начините за постигане на по-нататъшен напредък по отношение равенството между половете.

 Изисквания към кандидатите:

  • До участие в конкурса се допускат само момичета на възраст от 15 до 19 години;
  • Да има възможност да пътуват до София на 7 март;
  • Да са в готовност да участват в кръглата маса;
  • Владеенето на английски език не е изискване за включване в конкурса. При необходимост, ще бъде осигурен превод.

 Повече информация може да намерите тук.

 Пътните разходи и разходите за настаняване на победителките в конкурса (и родител/настойник) ще бъдат покрити.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 21 февруари 2018 г.

  За контакт: 

 Източник: Британско посолство София

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към организатора.