Конкурс за статия „Обясни Науката“

Конкурсът е за научнопопулярна статия, посветена на избран от автора актуален научен въпрос или тема от всички области на науката и техниката.

период на провеждане  Период на провеждане: конкурсът стартира на 15 февруари 2018 г. и ще продължи до 15 април 2018 г.

Организатор: Списание „Българска наука“

 Профил на участниците:

 • участници в могат да бъдат лица от всички възрасти и упражняващи всякакви професии;
 • малолетни и непълнолетни следва да представят материалите си със съгласието на родител;
 • могат да участват ученици, студенти и преподаватели;
 • броят на участниците е без ограничения, върху една статия може да работи екип, а може и да е създадена от едно лице. Юридически лица не се допускат. Отношенията между авторите, членове на екипи, се уреждат между тях.

Изисквания към статията:

 • обем:  до 10 машинописни страници (допуска се известно надвишаване при необходимост);
 • тематика:  избрана от автора изцяло съобразно компетентността, специалността и знанията му;
 • изискване за популярност: статията следва да излага и обяснява избраната тема или въпрос, съчетавайки научно ниво и обоснованост с популярност и достъпност на изложението за широк кръг читатели – неспециалисти в съответната област.
 • използвани материали:  необходимите изображения следва да бъдат публикувани с посочване на източника, ако авторът на материала не е и автор на изображенията;
 • авторски права:  материалът следва да е изготвен при съблюдаване на авторските и сродни права; авторът носи отговорност за съблюдаването на последните.

 Повече информация може да намерите тук.

 Награди:

 • първата награда за най-високо оценена статия е SMART часовник;
 • първите 5 печеливши статии: печелят колие или тениска по избор от сайта на списанието;
 • топ 10 статии: най-добрите 10 статии печелят абонамент за списанието.

 За да кандидатствате, изпратете своя материал на имейл: admin@nauka.bg. Моля в имейла, да посочите двете си имена, телефонен номер, възраст и населено място.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 април 2018 г.

  За контакт: admin@nauka.bg

 Източник: Списание „Българска наука“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към посочената организация.