Курс по Социално предприемачество в София, 1 март 2018 г.

По време на курса студентите ще разглеждат стратегии, рискове и предизвикателства при стартиране и управление на социално предприятие.

място на провеждане Място: Стопански факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ в гр. София

период на провеждане  Период на провеждане: 1 март 2018 г. и всеки следващ четвъртък от 18:30 в зала 200

Организатор: Обединени идеи за България и Стопански факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

Цели на курса:

  • да подготви студентите за реалния свят на бизнеса, чрез примери за успешни социални предприятия в цял свят;
  • да даде практически знания и умения, свързани с изграждане, финансиране и управление на социално предприятие;
  • да представи основните стъпки, предизвикателства и цели във фазите на дизайн, стартиране и скалиране на успешни предприемачески инициативи със социален елемент.

Част от казусите, които са предвидени в практическата част на курса включват:

  1. Danimal – корпоративно развитие на продукт за най-бедната част от населението в Южна Африка;
  2. Таратанци – създаване и финансиране на устойчив бизнес модел за социално предприемачество в България, насочен към развитие на културата.
  3. Заслушай се – структуриране на успешен бизнес модел на социално предприятие, насочено към овластяване на хората с увреден слух.
  4. Ruby Cup – валидация, ценообразуване и дистрибуция на продукт, насочен към жени от третия свят.
  5. Заедно в час – стратегии за растеж и постигане на устойчивост на ресурсите, проект с визия да постигне качествено образование за всяко дете в България.

 Профил на участниците:

  • бакалаври и магистри в Стопански факултет на СУ;
  • всеки, които проявява интерес към социалното предприемачество.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да следите за актуални новини по темата, се запишете във Фейсбук групата на курса

  За контакт: info@oib.bg

 Източник: Обединени идеи за България