#MEUSofia, 18 – 22 април 2018 г.

Можете да кандидатствате за # MEUSofia2018 – симулация на процеса на вземане на решения в Европейския съюз, стъпвайки в обувките на европейски законодатели и наслаждавайки се на незабравим и забавен учебен процес.

място на провеждане Място: София, България

период на провеждане  Период на провеждане: 18 – 22 април 2018 г.

Организатор: MEUSofia

Първата тема на симулацията ще бъде европейското бъдеще на страните от Западните Балкани – въпрос, който е от първостепенно значение както за нашия регион, така и за Европа като цяло. Втората тема ще бъде Регламент (ЕС) 2017/1601 на Парламента и Съвета за създаване на Европейски фонд за устойчиво развитие – също ключова и стратегическа за предстоящото развитие на ЕС.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: Няма такава. Настаняването, както и някои от храненията по време на конференцията се поемат от организаторите.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 18 февруари 2018 г.

  За контакт: Е-mail: modeleusofia@gmail.com

 Източник: MEUSofia

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в тази възможност. За повече информация се обърнете към посочения организатор.