Младежки обмен “Mobile Roma Books” в Мерсин, Турция, 5 – 14 април 2018 г.

Търсят се младежки работници и младежки лидери, които да се включат в обмен, целящ да повиши информираността и критическото мислене на младите в Европа относно антициганските настроения.

място на провеждане Място: Мерсин, Турция

период на провеждане  Период на провеждане: 5 – 14 април, 2018 г.

Изпращаща организация: Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu

Обменът цели да повиши вниманието и информираността на младите хора в Европа относно антициганските настроения, както и да стимулира критическото мислене на участниците по тази тема.

Ромите представляват една от най-големите етнически общности в Европейския съюз, наброяващи между 10 – 12 милиона души. По-голямата част от тях живеят в България, Румъния и Турция. Именно зарада това обменът се фокусира върху младежки представители от тези държави.

Освен тях, в обменът ще участват и представители на Македония, Словения и Испания

С приоритет ще бъдат кандидатите, които:

  • показват висок интерест и имат минимален опит по томата;
  • са над 18 г., младежки работници с ограничени възможности или такива, които работят с таргет групата, която обхваща проекта;
  • са мотивирани да разпространяват резултатите от проекта, организирайки поне една дейност след приключването на обмена

 Всички разходи се покриват от организаторите, като всеки участник ще получи обратно до 275 евро за транспортни разходи

 Повече информация ще намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете тази апликационна форма и я изпратете на akromfedprojeler@gmail.com с тема ”Application_Mobile Roma Books”

краен срок за кандидатстване Краен срок: 24 февруари 2018 г. 23:59ч.

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.