Mладежки обмен в Брага, Португалия, 09 – 16 март, 2018 г.

Обменът се провежда с цел запознаване на участниците с възможните нови и модерни експериментални Европейски практики и методи за подкрепа на младежите в неравностойно положение и тяхната интеграция в обществото.

място на провеждане Място: Брага, Португалия

период на провеждане  Период на провеждане: 09 – 16 март, 2018 г.

Изпращаща организация: “Младежки глас” – Пловдив

 Профил на участниците: младежи на възраст между 18 и 30 години.

 Всички разходи за настаняване и храна се заплащат от програма „Еразъм+“ и са безплатни за участниците. Лимитът за всички транспортни разходи е 360 евро.

 За да кандидатствате, изпратете имейл с няколко изречения за това, което ви мотивира да участвате, на voiceoftheyouth.plovdiv@gmail.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 27 февруари 2018 г.

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.