Обученеие “Социално приобщаване чрез спорт” в Ларнака, Кипър, 27 април – 5 май, 2018 г.

Проектът се стреми да вдъхнови широката общност за учене през целия живот чрез образование чрез спорт. Дейностите ще се осъществяват както на закрито, така и на открито (спорт) и в бежански лагери с цел подобряване социалното приобщаване и способностите на участниците.

място на провеждане Място: Ларнака, Кипър

период на провеждане  Период на провеждане: 27 април – 5 май, 2018 г.

Изпращаща организация: Сдружение „BG Бъди активен“

Целите на проекта са:

 • да се ​​повиши информираността сред младежите за това как неформалното обучение може да подкрепи активното участие в спорта;
 • да се ​​обучат младежки работници за разработване на приобщаващи практики чрез спортни дейности за ефективно подпомагане на маргинализирани групи (бежанци, мигранти, социално изключени);
 • да повиши осведомеността и да предложи метода на образование чрез спорт (за всички хора) като практика, която подкрепя благосъстоянието (в краткосрочен план) и социалното включване и солидарността (в дългосрочен план);
 • да подкрепя младежките работници при придобиването на ключови компетентности с цел подобряване на личното им развитие;
 • да се ​​преодолеят културните различия между страните партньори и участниците;
 • да се ​​създадат дългосрочни партньорства за бъдещо сътрудничество в младежкия сектор за проекти, свързани със спорта като инструмент за социално приобщаване.

Профил на участниците:

 • имат опит в работата с младежи;
 • притежават интерес към спорта;
 • успешно прилагат практики и работят в междукултурни и/или разнообразни условия;
 • имат интерес към практиките за социално приобщаване;
 • влядеят английски език на много добро ниво;
 • имат готовност за интензивно съвместно обучение;
 • имат навършени 18 години;
 • са (или предстои да бъдат) регистрирани членове на партньорските организации;

 Повече информация може да намерите тук.

Настаняването и храната се покриват 100% само за датите на дейността, а транспортни разходи се финансират до 275 евро. Няма такса за участие. 

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 5 март 2018 г.

   За контакт (с изпращащата организация):

Тел: +359 876 723 377;

Имейл: beactive@bgbeactive.org

 Източник: SALTO YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкoто обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.