Обучение „BiTriMulti“ в Германия, 24 – 28 април 2018 г.

Основната цел на обучението е да се получат знания в сферата на младежката работа, с цел да се подобри качеството на изпълнение на младежките обмени.

място на провеждане Място: Германия

период на провеждане Период на провеждане: 24 – 28 април 2018 г.

 Профил на участниците:

  • да са доброволци или работници в сферата на младежките дейности, които се интересуват от обмени;
  • да са без опит или с малък такъв относно организирането на младежки обмени;

В рамките на 5 дни 30-те участници ще имат възможност да надградят знанията си относно младежките обмени, да споделят своите добри практики и да надградят своите организационни умения.

По време на обучението те ще могат да представят организациите, към които членуват, и да създадат нови партньорства. В програмата е предвидена и международна вечер, на която участниците ще представят страните си.

Главните цели на проекта са:

  • да се дадат знания относно програмата Еразъм+, фокусирайки се върху младежките обмени и как те засилват активното участие на младите в Европа;
  • да се получат знания относно организирането на младежки обмен чрез индивидуални и групови симулации;
  • да се развият нужните умения и нагласи за организирането на младежки обмен, основавайки се на неформалното образование и стандартите за качество на младежките програмите на ЕС;
  • да се даде възможност на участниците да отразяват наученето чрез Youthpass и да се научат как да го прилагат в младежките обмени, както и като цяло в програмите на ЕС;
  • да се даде възможност за завързване на нови партньорства и контаки в други страни.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Възможно е да има такса за участие, моля свържете се с Националната агенция – ЦРЧР.

 За да кандидатствате, следвайте инструкциите на сайта SALTO-YOUTH.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 февруари 2018 г.

 За контакт: Guido Kaesbach, kaesbach@jfemail.de

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.