Обучение „Coaching in the training design – Trainer Skills Workshop“ в Талин, Естония, 22 – 25 май 2018 г.

Целта е да разшири компетенциите на обучителите по отношение на методите и уменията, свързани с обучението и наставничеството в практиката относно младежта.

място на провеждане Място: Талин, Естония

период на провеждане  Период на провеждане: 22 – 25 май 2018 г.

Изпращаща организация: ЦРЧР

Цели на проекта:

  • разработване на обучителни дейности с „треньорска шапка“ (фокус върху нагласите, системен подход и свързаната с тях техника);
  • коучинг за и в групи (допълвайки други курсове, фокусирани повече върху индивидуалното обучение);
  • разработване на техники за подпомагане / насърчаване на ученето, размисъл и самосъзнание.

Обучението също така ще задълбочи в редица специфични умения, свързани с как по-добре да се подпомагат участниците в определянето на целите им (развитие / действие), как да мотивираме околните и какви са елементите на „образователната връзка“.

 Изисквания към кандидатите:

  • навършили 18 години;
  • владеят английски език;
  • обучители с предишен опит;
  • заинтересовани в темата на обучението.

 Повече информация може да намерите тук.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, следвайте инструкциите на сайта SALTO – YOUTH.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 март 2018 г.

  За контакт: Anna Kuzina, мейл: Anna.Kuzina@archimedes.ee

 Източник: SALTO – YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.