Обучение „Dive Deeper Into Social Entrepreneurship“ в Яш, Румъния, 3 – 8 март 2018 г.

Включи се в обучение по социално предприемачество, с фокус запознаване със законодателната рамка в партньорските държави и възможности за нейното развитие.

място на провеждане Място: Яш, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 3 – 8 март 2018 г.

Изпращаща организация: Национален младежки форум

По време на обучението ще се работи в посока развитие на познанията на участниците за съществуването и изграждането на законодателна рамка, за прилагане на социалното предприемачество и възможностите за развитие.  Обуението ще включва теми като:

  • участие в процеса на взимане на решения;
  • законотворчество;
  • създаване и разработване на стратегически документи,
  • застъпничество.

 Профил на участниците:

  •  на възраст между 18 – 29 години;
  • да имат познания по английски език.

 Повече информация може да намерите тук.

 Разходите по настаняване, обучителни материали и път се покриват.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 9 февруари 2018 г.

  За контакт: Национален младежки форум

 Източник: NGOBG.info

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.