Обучение “Join the Future” в Бурса, Турция, 31 март – 8 април 2018 г.

Обучението е предназначено за младежки работници и представители на институции, които да допринесат за участието на младите хора в механизмите за вземане на решения и да промотират активно гражданско общество.

период на провеждане  Период на провеждане: 31 март – 8 април 2018 г.

място на провеждане Място: Бурса, Турция

Организатор: Alternativi International

Обучението дава възможност на 3 младежки работници и 2 представители на общини и други обществени институции да се включат в обсъждането на теми като младежко включване и активно гражданство, посредством неформално обучение.

 Профил на участниците:

  • активни и опитни младежки работници;
  • мотивирани да участват и да приложат последващите проекти;
  • отворени за социални инивации и креативност;
  • работещи с хора с ограничени възможности.

Всяка вържава трябва да съдържа 2 основни профила:

  • представители на младежки неправителствени организации – 4 човека;
  • представители на обществени институции/ общини, работещи в сферата на младежта – 2 човека.

 Повече информация за проекта ще откриете тук.

 Проектът е финансиран по програма „Еразъм+” и покрива всички разходи за настаняване и хранана. На всеки участник ще бъдат възстановени пътни разходи до 275 евро.

 За да кандидатствате, попълнете тази апликационна форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 22 февруари

 Източник: Alternativi International

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен/ обучение или друго релевантно. За повече информация се обърнете към посочената организация.