Обучение „Quality Matters II. A cross sectoral approach to mobility projects within Erasmus+ programme“, в Констанчин-Йежьорна, Полша, 5 – 8 юни 2018 г.

Основната цел е свързана с въпросите за качеството на мобилностите, да се създаде пространство за обмен на знания, опит и най-добри практики при осъществяването на проекти за мобилност.

място на провеждане Място: Констанчин-Йежьорна, Полша

период на провеждане  Период на провеждане:  5 – 8 юни 2018 г.

Изпращаща организация: ЦРЧР

Цели на проекта:

  • да определи кои са ключовите фактори за успешното изпълнение на проекта;
  • идентифициране на различията и приликите между секторните подходи, за подпомагане на мобилността;
  • да се обменят най-добрите практики и инструменти между секторите;
  • насърчаване на мобилността като процес на учене.

Семинарът ще се фокусира специално върху следните въпроси:

  • управление на проекти – аспекти на качеството;
  • менторинг и предотвратяване на риска;
  • мобилността като учебен процес.

 Профил на участниците:

  • хора, които работят директно с участници в мобилности;
  • хора, с опит в управлението на поне един завършен проект за мобилност;

 Повече информация може да намерите тук.

   Разходите за храна и настаняване ще бъдат покрити от организаторите на обучението. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, следвайте инструкциите на сайта SALTO – YOUTH.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2018 г.

 За контакт: Agnieszka Bielska, мейл: abielska@frse.org.pl

 Източник: SALTO – YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.