Обучение „Supporting Employability through Self Development“, Призрен, Косово, 21 – 28 март 2018 г.

Обучението е насочено към създаване на учебно пространство за прилагане на инструменти, методи и практики за заетост и личностно развитие, които да се използват от работещите с млади хора.

място на провеждане Място: Призрен, Косово

период на провеждане  Период на провеждане: 21 – 28 март 2018 г.

Изпращаща организация: Global Organization for Development /G.O.D./

Цели на проекта:

  • подобряване на компетенциите на участниците, необходими за улесняване на личното и професионално развитие на младите хора, с които работят;
  • осигуряване на място за обмен на опит и добри практики в областта (по-конкретно: развитие на ключови умения за живот и заетост);
  • придобиване на опит в редица лични и професионални инструменти за развитие;
  • проучване на възможностите за бъдещо сътрудничество между ангажираните участници и партньорите.

 Профил на участниците:

  • да имат навършени 18 години;
  • да имат познания по английски език;
  • да са заинтересовани от темата на обучението.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Всички разходи за програма, настаняване, материали и дейности ще бъдат покрити от организатора на събитието. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, следвайте инструкциите на сайта SALTO-YOUTH.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 февруари 2018 г.

  За контакт: Visar Haxhifazliu, е-мail: infongothy@gmail.com , тел.: 0038 329 234 040.

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в  обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.