Обучение „Volunteer Path Guide“ в Доспат, България, 23 май – 2 юни 2018 г.

Целта на обучителния курс е да подобри качеството на младежката работа, фокусирайки се върху менторство и наставничество на участниците.

място на провеждане Място: Доспат, България

период на провеждане  Период на провеждане: 23 май – 2 юни 2018 г.

Изпращаща организация: Synergy Bulgaria Association

Курсът се основава на неформално обучение чрез споделяне на опит и практическо учене. Той се съсредоточава върху системната работа (взаимоотношенията между участниците и тяхната среда) и върху коучинга (което развива критичността им към самите себе си и намирането на отговори за личните нужди).

 Профил на участниците: Желателно е участниците да са младежки работници, лидери или обучители.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 60 евро. Настаняването и разходите за транспорт (до 180 евро за участници от България)  се поемат от изпращащата организация. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 март 2018 г.

   За контакт:  Paula Lorena Sabou

E-Mail: info@synergybulgaria.com

Тел: +40748939309

 Източник: SALTO YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.