Обучение за местно развитие чрез младежки инициативи „Нови хоризонти“ в Свищов, 1 – 5 април 2018 г.

Включете се в интересното обучение „Нови хоризонти“ на нанционално ниво, свързано с това как да подобрим местното развитие и да помогнем на младежите в нашият роден град.

място на провеждане Място: град Свищов

период на провеждане  Период на провеждане: 1 – 5 април 2018 г.

Организатор: Сдружение „Институт Перспективи“

Цели на обучението:

 • да се създадат партньорства между активни младежи живеещи в малки населени места на Българиякоито през пролетта и лятото на 2018 г. да организират инициативикоито да поставят началото на ново местно развитие;
 • участниците да усвоят принципите на младежката работа;
 • участницитеда осъзнаят силата на неформалното учене;

Обучението ще е под формата на ролеви игри, симулационни игриработа по казуси и работа в групи.

  Изисквания към кандидатите:

 • младежи на възраст 15 – 24 г.живеещи в малки населени места на Българиякоито през лятото на 2018 г. ще си бъдат по родните места.

 Програмата ще бъде динамична и участниците в хода на тренинга ще посетят различни образователнипублични и обществени институции.

 Повече информация може да намерите тук.

 Участниците ще бъдат настанени в тройни стаи в Хотел в гр. Свищов. Ще бъдат осигурени леки следобедни закуски и здравословни обеди. Участниците заплащат единствено транспортните си разходи от техният дом до Свищов и обратно.

 За да кандидатствате, изпратите мейл с тема – Тренинг Свищов на press@institute-perspectives.com съдържащ:

 • три имена;
 • дата на раждане и година;
 • специалност и образователна степен;
 • професия/месторабота;
 • каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите;
 • участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене: (Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?);
 • колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете;
 • кои са силните Ви страни?;
 • телефон за връзка.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 4 март 2018 г.

  За контакт: iro@institute-perspectives.com

 Източник: Сдружение „Институт Перспективи“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената организация.