Обучителен младежки семинар „Вземи си думата!”, град София, 16 – 18 февруари 2018 г.

Включи в обучителния семинар с основна цел повишаването на информираността за процеса на Структурен диалог на национално и европейско ниво.

място на провеждане Място: град София

период на провеждане  Период на провеждане: 16 – 18 февруари 2018 г.

Организатор: Национален младежки форум

По време на събитието, на участниците ще бъдат представени основните идеи за стратегиране и планиране, как могат да се включат в процеса на вземане на решение и какво точно е това Структурен диалог. Чрез различни лекции и работа по групи, всеки ще има възможността да представи и защити своите идеи, както и да придобие умения за участие в подобни срещи.

 Профил на участниците: млади хора на възраст между 16 и 29 години, които са:

  • председатели, заместник – председатели или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.)
  • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите.
  • младежки работници и/или активни на местно, регионално, национално и европейско ниво

 По време на обучението ще бъде осигурен и жестов превод.

 Повече информация може да намерите тук.

Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от организаторите. Пътните разходи са за сметка на участниците. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 18:00 часа на 9 февруари 2018 г.

  За контакт: Национален младежки форум

 Източник: NGOBG.info

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената организация.