Платен стаж към Делегацията на ЕС в Република Корея

Стажът е за позиции в рамките на секции „Политика, преса и информация“ и „Търговия“ на Делегацията на ЕС в Република Корея.

място на провеждане Място: Република Корея

период на провеждане  Желателно е стажът да започне на 1 април 2018 г. Максималната му продължителност е 6 месеца.

Работодател: Delegation of the European Union to the Republic of Korea

Политическа и прес-информационна секция

Описание на работата:

Избраният за тази позиция кандидат ще работи в политическата и прес-информационната секция на ЕС делегацията в Сеул. От него ще се изисква да следи политическата ситуация в Република Корея и правителствените политики на държавата, както и да има принос за докладването на Делегацията за политическите събития на Корейския полуостров и в азиатския регион. Освен това стажантът ще участва в прес-информативните дейности на ЕС Делегацията.

Изисквания към кандидатите:

 • добър опит в политиката и международните отношения или много силен доказан капацитет в една от тези области;
 • специфични познания за външната политика на Република Корея;
 • отлично владеене на английски език;
 • добро познаване на корейски език.

Търговска секция – Търговски въпроси

Описание на работата:

Стажантите в търговската секция ще работят по различни аспекти на търговските и икономически отношения между ЕС и Корея, напр. прилагане на Споразумението за свободна търговия, проблеми с достъпа до пазара и/или регулаторни въпроси. Индивидуалният работен план ще бъде изяснен в началото на стажа въз основа на потребностите на секцията по това време. Той може да включва обработка на конкретни актуални въпроси и/или изследователски проект. Стажантът редовно ще докладва относно търговски въпроси, срещи, речи и семинари, присъствайки на тях, както и ще помага с изследвания при необходимост.

Изисквания към кандидатите:

 • общо разбиране за международната търговия и икономика;
 • осведоменост за корейската икономика и пазар;
 • опитът в сферите на правото, икономиката и търговията би бил предимство (за справяне с правилата и регулаторните аспекти на търговията);
 • отлично владеене на английски и корейски език.

Търговска секция – Наука и технологии

Описание на работата:

Търговската секция отговаря и за науката, технологиите и иновациите като цели да осъществи технологично и индустриално съдействие между ЕС и Корея в областта на информационните и комуникационни технологии, материалознанието, енергетиката, здравеопазването и много други. Ценни качества ще бъдат бързото подготвяне на доклади, стратегическото мислене и адекватната и бърза реакция в сложни ситуации. От стажанта ще се очаква, създавайки записки и репорти, да допринася за следенето на развитието на научните изследвания и иновациите в Корея, както и да присъства на евентуални срещи в министерства с корейските власти, да подпомага логистиката на семинарите и да съдейства на секцията въз основа на нуждите, личния интерес или профила.

Изисквания към кандидатите:

 • общо разбиране за науката, технологиите и иновациите;
 • опитът в сферите на правото, икономиката и търговията би бил предимство;
 • желание за работа в екип;
 • отлично владеене на английски и корейски език.

Търговска секция – Partnership Instrument

Описание на работата:

Отделът за търговия също отговаря за управлението на проектите на инструмента за партньорство. Избраният стажант ще съдейства при подготовката и изпълнението на проекти, като се очаква да изпълнява следните задачи: провеждане на първични и вторични изследвания по теми, свързани с проектите, изготвяне на документи (брифинги, обобщени таблици, информационни бележки и др.), подготвяне на комуникационни чернови, във връзка с проектите (писма, бележки и др.), изготвяне на доклади и коментари, организиране на срещи и мероприятия с бенефициенти и заинтересовани страни, плануване на дневния ред, присъствие и водене на записки от заседания.

Изисквания към кандидатите:

 • осведоменост относно отношенията между ЕС и Корея и корейската бизнес среда;
 • опитът в сферите на правото, икономиката, мениджмънта, комуникацията и екологията би бил предимство;
 • желание за работа в екип;
 • добри организационни и комуникационни умения;
 • отличното владеене на английски и корейски език би било предимство.

 Профил на участниците:

 • младежи с университетска диплома (най-малко бакалавърска степен) или последна година в университета;
 • притежават по-малко от 1 година професионален опит;
 • граждани на държава-членка на ЕС, предприсъединителна държава или от страната, в която е акредитирана делегацията;
 •  нямат предишен професионален опит в нито една от институциите на ЕС за повече от 6 седмици.

Виза: стажантите са отговорни за получаването и покриването на разходите за необходимата виза.
Пътуване: одобрените кандидати сами носят отговорност за пътуването си до Делегацията на ЕС.

 Повече информация може да намерите тук.

Избраните стажанти ще получават месечно заплащане в размер на 1,200 евро.

 За да кандидатствате, изпратете своя подробна автобиография, като използвате формуляра Europass: europass_cv.doc и мотивационно писмо на имейл адрес delegation-rep-of-korea-hoa@eeas.europa.eu

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 16 март 2018 г.

 Източник: Delegation of the European Union to the Republic of Korea

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към работодателя.