Семинар „Youth Councils – local and international realities“ в Констанчин-Йежьорна, Полша, 9-13 април 2018 г.

Семинарът нагледно ще покаже как работят младежките съвети в различните Европейски страни и ще създаде нови контакти между участниците

място на провеждане Място: Констанчин-Йежьорна, Полша

период на провеждане  Период на провеждане: 9-13 април 2018 г.

Изпращаща организация: ЦРЧР

Цели на проекта:

  • Да проучи реалностите при работата на младежките съвети в различните страни;
  • Да проучи различните видове участие на младите хора в процеса на вземане на решения в рамките на младежките съвети на различни оперативни нива;
  • Да представи добри практики на работа;
  • Да създаде мрежи между участващите младежки съвети, с цел откриване на възможности за бъдещо сътрудничество.

 Профил на участниците:

  • Да са навършили 18 години;
  • Да са представители на младежки съвети;
  • Да участват в създаването на младежки политики в техните страни;
  • Да имат добри познания по английски език, за да участват активно в семинара.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: Всички разходи за настаняване, храна и пътуване се финансира в рамките на програма “Еразъм+”.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 4 март 2018 г.

  За контакт: sabina.szmyd@frse.org.pl

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в семинара. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.