Стани част от екипа на Българското председателството на Съвета на ЕС

Обявя за доброволци, които да участват в организирането на събития по време на Българското председателствв екипите „Логистика“ и „Социални медии и комуникация“

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: март – април 2018 г.

Организатор: Министерство на младежта и спорта

Като доброволци на Министерство на младежта и спорта по време на Българското председателството, вие първи ще установявате контакт с пристигащите младежи и международни делегации в страната ни, ще имате ключова роля за формирането на първите впечатления за България като домакин, ще бъдете „лицето“ на Българското председателство и младежта в България.

Работата ще включва участие в следните две събития:

 • Европейска младежка конференция (16-19.04), в която  ще се включат над 250 млади хора от всички държави членки на ЕС, както и представители на Западните Балкани и Източното партньорство.;
 • Среща на Генералните директори за сектор „Младеж“ (19-20.04), на която се очаква да се обсъдят и приемат т.нар. „Европейски младежки цели“, които да повлияят позитивно на бъдещата Европейска стратегия за младежта и други рамкови документи, формиращи младежките политики на Европа.

 Вие сте подходящи кандидати за доброволци, ако:

 • сте млад човек на възраст между 18-29 г.;
 • имате практически опит в доброволчеството, организиране и участие във формални събития;
 • вярвате, че Българското председателство е национална кауза;
 • искате да бъдеш част от динамичния екип, организиращ младежката конференция като подпомогнете дейността със своята инициативност и отговорно отношение;
 • имате познания и интерес към въпросите на ЕС и международната дейност;
 • владеете английски, а може би и френски или немски език на ниво минимум B2;
 • комуникацията и участието в организация на събития са сред Вашите интереси.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпратете следните документи на volunteers.eu2018bg@government.bg:

 • автобиография;
 • кратко мотивационно писмо (до 1 стр.) на български език;
 • сертификати/ дипломи за владеене на чужди езици.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 13 февруари 2018 г. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 Източник: Национална информационна система за младежта