Стаж към Active Bulgarian Society

Проявяваш интерес как функционират разработването и изпълнението на проектно предложение в рамките на програма „Еразъм +“, европейското гражданство и човешките права? Присъедини се към екипа на Active Bulgarian Society.

място на провеждане Място: Благоевград

Организация: Active Bulgarian Society

 Изисквания към кандидатите:

  • владеене на английски език
  • възможност за управление на множество проекти;
  • професионални познания / опит в областта на масовата комуникация, медиите, икономиката, бизнес администрацията, международните отношения, правото или лингвистиката;
  • умения за работа с уеб сайтове, Microsoft Office програми;
  • възможност за приоритизиране и разпределение на задачите;
  • желание за придобиване на опит и знания в неправителствения сектор;

Основни отговорности на стажанта:

  • разработване и управление на европейски проекти, чиято цел е да запознаят младите хора с функционирането на европейските програми, както и основната връзка между правните политики, програмите и проектите на ЕС;

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 7 февруари 2018 г.

 За контакт: Active Bulgarian Society

 Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в стажа. За повече информация се обърнете към посочената организация.