Стипендии „Фулбрайт“ за образователен и културен обмен в САЩ

Програмата „Фулбрайт” предлага възможности за образователен и културен обмен в САЩ в 4 направления

Организатор: Българо-американска комисия за образователен обмен Fulbright

Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност

Възможност за български учени и университетски преподаватели да работят по специалността си от 3 до 5 месеца в престижни университети и научни институти в САЩ. Програмата е достъпна за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на клинична медицина и стоматология. Всяка година се отпускат по 5 стипендии.

 Профил на участниците:

 • българско гражданство;
 • защитена докторска степен;
 • добро владеене на английски език;
 • добро здравословно състояние.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (всички дисциплини)

Възможност за кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 6 и 8 стипендии.

 Профил на участниците:

 • българско гражданство;
 • отлично владеене на английски език (изискват се високи резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE или GMAT в зависимост от специалността);
 • защитена бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09.2018 г.;
 • добро здравословно състояние;
 • не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават в САЩ и такива, които са живели в САЩ през 5 последователни от последните 6 години.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Стипендии за изследователска дейност на докторанти

Възможност за млади изследователи в напреднал етап на редовна или задочна докторантура да работят в престижни университети и институти в САЩ. До участие в конкурса се допускат кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за срок от 6 месеца. Всяка година се предоставят 1-2 стипендии.

 Профил на участниците:

 • Кандидатите трябва да имат българско гражданство.
 • Кандидатите трябва да владеят отлично английски език и да имат валидни резултати от тест iBT TOEFL, най-малко 81 т.
 • Кандидатите трябва да бъдат редовни или задочни докторанти във висши учебни заведения.
 • Представеният изследователски проект трябва да бъде значим за съответната научна сфера и осъщевим в рамките на програмата.
 • Кандидатите трябва да са в добро здравословно състояние.
 • Не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават в САЩ и такива, които са живели в САЩ през 5 последователни от последните 6 години.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Стипендия за развитие на гражданското общество

Програмата е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки. От кандидатите се изисква да представят официална покана от американска неправителствена организация или университет.

 Профил на участниците:

 • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват
 • отлично владеене на английски език
 • минимум бакалавърска степен
 • добро здравословно състояние

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване за стипендиите: 10 май 2018 г.

   За контакт: fulbright@fulbright.bg

 Източник: Fulbright Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници за стипедиите. За повече информация се обърнете към комисията.