Стипендия „Милениум клуб България“

Милениум клуб България обявява конкурс за еднократна стипендия в размер на 13 000 лева с цел подпомагане на покриването на академичните разходи на един талантлив студент с финансови затруднения.

Организатор: Милениум клуб България

Стипендията е насочена към хора, които предстои да започнат курса си на обучение през 2018 – 2019 година и имат затруднения с финансирането на учебните такси или студентското общежитие. Въпреки това обаче ще бъдат разгледани и кандидатурите на вече учащи студенти, независимо от оставащия им период на обучение.  Кандидатите ще бъдат оценявани по академичен успех, извънкласна дейност и ниво на финансово затруднение, което би попречило на тяхното бъдещо академично развитие. Конкретната специалност и местоположение на избраното от тях учебно заведение няма да бъдат взети предвид при избора. Стипендията е отворена за всички специалности и университети.

 Профил на участниците: Български граждани, които са настоящи сруденти или предстои да станат такива през учебната 2018 – 2019 г.

 Повече информация може да намерите тук.

Стипендията е еднократна и в размер на 13 000 лева. Спечелилият кандидат ще получи и менторска подкрепа от подходящ член на Милениум Клуб.

 За да кандидатствате, пратете следните документи на scholarship@millenniumclub.org:

  • мотивационно писмо (до 800 думи);
  • CV, включващо академични оценки и извънкласни постижения;
  • академична справка;
  • финансова декларация, (бланката е прикачена тук);
  • репоръка (по избор).

След първия кръг на писмени кандидатури ще бъдат избрани няколко кандидати, които да участват в кратко събеседване с журито, което ще се проведе онлайн в удобно за всички време.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 април 2018 г.

 Източник: Милениум клуб България

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на победители в конкурса за стипендия. За повече информация се обърнете към посочения организатор.