Ученически конкурс за изследователски проект „Места и памет“

Организираният конкурс за изследователски проект е посветен на 75 години от спасяването на българските евреи

Организатор: Министерството на образованието и науката

Цели на конкурса и проекта:

 • Поощряване интереса на учениците за по-задълбочено изучаване и разбиране на историческите събития.
 • Изграждане на национално самочувствие на толерантен народ чрез запознаване с фактите и значението на спасяването на българските евреи в условията на политика на преследване в годините на Холокоста.
 • Подобаващо отбелязване на изключително важно историческо събитие.

 Изисквания към кандидатите:

 • Да са ученици от VІІІ до ХІІ клас от всички видове училища в страната.
 • Изследователският проект се реализира от екип;
 • В един екип могат да участват максимум 5 ученици;
 • Всеки екип може да бъде ръководен от максимум двама консултанти.

Изисквания към изследователските проекти:

 • Да отговарят на темата на конкурса.
 • Да представят информация, получена като резултат от направено изследване по
  темата.
 • Изследователският проект може да бъде разработен в следните варианти:
  • писмен: с обем до 30 страници;
  • визуален: филм (с продължителност до 30 минути).

 Повече информация може да намерите тук.

Проектите се изпращат на адрес:

гр. София, бул. „Дондуков“ № 2 А,

Министерство на образованието и науката,

Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“,

за конкурса „Места и памет“.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 2 март 2018 г.

   За контакт: press_mon@mon.bg

 Източник: Министерството на образованието и науката

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към организатора.