Обучение „Yellow Brick Road – Peacebuilding in Youth Work“, във Власеница, Босна и Херцеговина, 11 – 20 април 2018 г.

Обучението ще подготви участниците с компетенции за насърчаване на мира, междукултурния и междурелигиозния диалог.

място на провеждане Място: Власеница, Босна и Херцеговина

период на провеждане  Период на провеждане: 11 – 20 април 2018 г.

Изпращаща организация: Фондация „Смарт“

Цели на обучението:

Целта е да се обучат участниците с компетенции, на тема мира и неговото опазване. Чрез това обучение ще се даде възможност на младежките работници да се включат в сложната тема за изграждане на мир и мироопазването, трансформацията на конфликти, антидискриминацията и междукултурните ученето / диалога, предоставяйки им необходимите умения, нагласи и знания.

 Профил на участниците:

  • да имате интерес по темата;
  • предимство е ако работите с младежи или сте младежки работници.

 Повече информация може да намерите тук.

 Разходите на избраните участници ще бъдат покрити от организаторите както следва:

  • двупосочен транспорт до мястото на обучението в размер на до 180 евро
  • нощувки в двойни стаи за периода на обучението
  • пълен храноден и 2 кафе-паузи във всеки ден от обучението
  • обучителни материали и разходи по обучението

 За да кандидатствате, изпратете кратък имейл на volunteers@smart-f.eu  свободен текст с мотивацията ви да се включите в това обучение, придружен от CV.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 март 2018 г.

  За контакт: volunteers@smart-f.eu

 Източник: Фондация „Смарт“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената организация.