Дългосрочен ЕДС проект „EVS with Pride“ в Солун, Гърция от 20 април 2018 г.

Проекът „EVS with Pride“ е фокусиран върху популяризирането и повишаването на осведомеността за LGBTQI + общността чрез организиране на серия от дейности.

място на провеждане Място: Солун, Гърция

период на провеждане Срок на службата:  10 месеца, от 20 април 2018 г. до 20 февруари 2019 г.

Приемаща организация: Thessaloniki Pride

Координираща организация: USB, Thessaloniki, Greece

Изпращаща организация: Delphi ASM, България

Условия на ЕДС проекта:

Проекът „EVS with Pride“ е фокусиран върху популяризирането и повишаването на осведомеността за LGBTQI + общността чрез организиране на серия от дейности. В контекста на проекта доброволеца ще бъде отговорнен за организирането на дейности за осведоменост и социални събития в града.

Дейностите, в които ще вземе участие доброволеца са: организиране на семинари и работни срещи, свързани с правата на човека, равенството, междукултурното разбирателство, събития за превенция и справяне с хомофобията, нетолерантността, сексуалната дискриминация; провеждане на  интервенции в училищата и други образователни институции; участие в подготовката на годишното събитие „Thessaloniki Pride“.

Други условия:

  • Настаняване в напълно оборудвана сграда, с безжичен интернет,  разположена в центъра на Солун
  • Хранене: осигурен кетъринг – 3 пъти на ден (възможност за вегетарианска и антиалергенна храна).
  • Езикова подкрепа по гръцки език, проведен чрез онлайн езиковата платформа на програма „Еразъм+“ на ЕК.
  • Осигурена застраховка CIGNA, покриваща всички нужди на доброволеца за целия срок на проекта.
  • Признаване на ключови образователни компетенции, придобити по време на проекта – YOUTPASS сертификат, генериран от системата на Европейската комисия.
  • Участие в безплатни курсове  и семинари: социалните медии като инструмент за разпространение на информация, три тридневни семинара за медиите (радио, журналистика и видео), специализирани семинари за LGBTQI+ (възможност за сертификат, при поискване).
  • Дни за дейности – 5 дена в седмицата, дни за почивка – 2 дни седмично (+ 2 дни за всеки месец).

 Изисквания към кандидатите: Доброволецът трябва да е на възраст между 18 г. и 30 г., от България (останалите участници по проекта са от Италия и Литва). Изборът на участниците се основава на тяхната мотивация и личен интерес към темите на проекта. Владеенето на английски език е предимство.

 Финансова подкрепа: Възстановяване на транспортни разходи на доброволеца от България до Солун и обратно, в размер на 180 €. Индивидуална финансова подкрепа: 4 € на ден (делничните дни)/ + 5 € (почивните дни).

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, пишете на delphibs@abv.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 март 2018 г.

  За контакт: е-mail: delphibs@abv.bg, тел. 089 8750275

 Източник: НПО Портал

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.