Дългосрочно обучение „Mind, Body & Message“ в Унгария и Холандия, май – ноември 2018 г.

YOUTHub търси участници за този проект в 3 фази:

период на провеждане  Период и място на провеждане:

  • фаза 1 – 12 – 23 май 2018 г., Alsotold, Унгария
  • фаза 2 – 19 – 29 август 2018 г., Ommen, Холандия
  • фаза 3 – 16 – 25 ноември 2018 г., Budapest, Унгария

Изпращаща организация: Сружение YOUTHub

Посрещаща организация: Qualitimpact Informal Group

Обучението „Mind, Body & Message“ се състои от 3 фази. Всяка от тях тренира различен аспект, свързан с предприемачество, комуникацията, осъзнатост на мисли и тяло и предлага инструменти, които могат да бъдат адаптирани и използвани за работа с целеви групи, персонал и членове на организации и мрежи.
Фаза 1️⃣ – MIND: Участниците ще имат възможност да осъзнаят, преразгледат и оформят своят ценностна система и комуникация и да създадат мрежа. В рамките на обучението ще бъде тренирана тяхната инициативност и креативност чрез разглеждане на тяхните модели на мислене и поведение. Тази фаза е базирана на basic synergy метода.
Фаза 2️⃣ – BODY: Участниците ще имат възможност да осъзнаят своето тяло, за да синхронизират съдържанието и изразяването си. Обучението ще тренира умения за предприемачество чрез техники за движение.
Фаза 3️⃣ – MESSAGE: Участниците ще имат възможност да научат как да предават своите съобщения пред околните чрез трениране на презентационните им умения и чрез споделяне на инструменти и техники за представяне по време на срещи или публични събития.
Трите фази/обучения от проекта могат да бъдат преминати поотделно или в различна комбинация. След всяка фаза ще има събития за разпространение на резултатите от обучението, организирани от всички участници в техните страни.

 Профил на участниците:

  • младежки работници – обучители,  коучове, ментори, фасилитатори и др.; представители на местната власт, училища или бизнеса, работещи с местни мрежи.
  • мотивация за участие в проекта;
  • възраст над 18 години;
  • добро владеене на английски език.

 Всяка фаза от проекта има отделна апликационна форма. Целта на проекта е да включи възможно повече хора, които да преминат всички обучения.

+бонус: участниците, които се включат във всички 3фази, ще бъде предоставена възможност за коучинг сесия след всяко от тях (общо 3).

 Подробна информация за проекта може да намерите в инфо пакета, където ще откриете концепцията на проекта, програмата и друга практическа и логистична информация.

 Такса за участие: 70.00 евро за посрещащата организация на място при регистрация за всяка фаза от проекта или 210 евро в случай, че сте одобрен/а за трите фази, 30.00 лв. за изпращащата организация – YOUTHub, платими по банков път, за всяка фаза от проекта.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за пътни ще бъдат възстановени до 275 евро. Настаняването и храната са изцяло за сметка на проекта.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма за фаза 1 или за всички фази от проекта.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 12 април 2018 г.

  За контакт: office@youthub.bg