Финансиране на малки проекти в полза за местната общност, 2018 г.

Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи, чрез включването им в осъществяването на дейности в полза на местната общност, и стимулиране на личностната изява.

Организатор: Младежка фондация „Арете“ – България

Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:

  • полза на местната общност;
  • подкрепа на образованието на ромската общност;
  • насърчаване на младежката активност и доброволчеството;
  • мотивация на ромските младежи.

Проектите ще бъдат селектирани от комисия. Ще бъдат подкрепени  само проектни кандидатури, които ще се реализират от екипи, в които  са включени  участници от лагерите и настоящи доброволци на организацията. Одобрените проектни предложения ще получат финансова подкрепа и възможност за реализация по места със съдействието и помощта на екипа на организацията.

 Профил на участниците:

  • участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ 2017;
  • доброволци към Младежката мрежа на фондация „Арете“.

Всички екипи, кандидатствали за конкурса, ще получат информация за резултатите най-късно до 7 април 2017 г.

 Ще бъдат избрани 3 проектни предложения на стойност до 250,00 лева.

 За да кандидатствате, попълнете формуляра и го изпратете на имейл raycho@areteyouth.org.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 март 2018 г.

   За контакт: Райчо Василев

Тел: 0878 744 463

Имейл: raycho@areteyouth.org

 Източник: Младежка фондация „Арете“ – България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на победители в конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.