Конференция „Non-formal youth work and formal youth studies“ в Eреван, Армения, 20 – 23 април 2018 г.

По време на семинар – конференцията ще се сравнят и оценят използваните практики във формалното и неформалното обучение с цел подобряване и развиване на младежката работа и международните младежки науки.

място на провеждане Място: Eреван, Армения

период на провеждане  Период на провеждане: 20 – 23 април 2018 г.

Изпращаща организация: Federation of Youth Clubs of Armenia

Цели на проекта:

По време на конференцията всяка страна ще представи резултатите си от научните изследвания, които е провела преди началото на събитието. Дискусиите ще покрият всяка отделна тема. Ще се обсъдят и създадат схеми за сравнение държава по държава с цел изграждане на обща основа за развитие на образователните ресурси. Резултатите от конференцията ще бъдат публикувани и ще послужат като отправна точка за по-нататъшното развитие на учебните програми и материали за международните младежки науки и младежката работа.

След това ще бъде създадена работна група с участието на партньори от Източното партньорство и ЕС, която да разработи пакет за обучение и образователни материали във връзка с мобилността:

  • обучение за международна младежка работа – разпознаване и качество на неформалното образование;
  • два младежки обмена относно „Насърчаване на младежката работа: Защо? и как?“.

 Профил на участниците:

  • университетски преподаватели;
  • изследователи;
  • младежки работници;
  • хора, вземащи решения, свързани с темата;
  • ръководители на младежки клубове.

 Повече информация може да намерите тук.

  Разходите за настаняване, храна, виза и до 275 евро за транспорт ще бъдат поети от организаторите.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 март 2018 г.

   За контакт: Diana Yeghiazaryan

Имейл: fyca.am@gmail.com

Тел: +37495929669

 Източник: SALTO – YOUTH

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конференцията. За повече информация се обърнете към организатора.