Конкурс за студентски стипендии в Хърватия, 2018 – 2019 г.

Конкурс за стипендии за студентски програми, специализации, научни изследвания и летни езикови курсове в Република Хърватия през академичната 2018 – 2019 г.

място на провеждане Място: Хърватия

период на провеждане  Период на провеждане: академичната 2018 – 2019 г.

Организатор: Agencija za Mobilnost i Programe Europske Unije

 Профил на участниците:

  • Студенти бакалавър/магистър/докторанти изучаващи хърватски език;
  • студентски в степените „бакалавър и/или „магистър“ и следдипломни специализанти в областта на хърватския език и литература;
  • специализанти/правещи научни открития за всички области на висшето образование;

 Повече информация може да намерите тук

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма, разпечатайте го на хартия, заедно с цялостната необходима документация и изпратете в два екземпляра на адрес:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska 26
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 23 март 2018 г.

  За контакт:  bilaterala@mobilnost.hr

 Източник: Министерство на образованието и науката (България)

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.