Литературен конкурс на тема „Климатът се променя, променят ли се хората?“

Интересен литературен конкурс за ученици. Ако се вълнуваш от темата за климатичните промени, не се колебай да кандидатстваш.

Организатори:

Съчинението е на тема „Климатът се проемня. Променят ли се хората?“ Климатичните промени са факт за цялата планета. В нашите географски ширини последиците от тях се изразяват главно в природни бедствия, които променят природата, средата и живота на хиляди хора.

Политиците и държавниците от цял свят анализират огромни масиви от информация за явленията и се договарят как да се намали въздействието на човешката дейност върху тези промени, както и как да се приспособяват обществата и икономиките към промените. Последиците засягат всеки от нас и всеки от нас има роля за забавяне на климатичните промени и за адаптиране към техните последици.

Къде е всеки от нас и какво прави?

  • Жанр – стих, стихотворение, разказ, есе;
  • Обемът на съчинението не бива да надхвърля 1000 думи;
  • Текстът следва да е написан на шрифт Times New Roman, с разредка на редовете 1,5 и размер на шрифта 12 пункта.

 Профил на участниците: ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 януари 2000 г. – 31 декември 2002 г.

 Повече информация може да намерите тук.

 Награди:

  • първа награда – кристална статуетка и еднократна стипендия от 500 лева;
  • втора награда – грамота и еднократна стипендия от 300 лева;
  • трета награда – грамота и еднократна стипендия от 200 лева.

 За да кандидатствате, изпратете zip файл, на страницата „Изпращане на материали за конкурс“, съдържащ:

  • Попълнен формуляр  с име, адрес, телефон и електронна поща;
  • Сканирано удостоверение от съответното училище,  че са редовни ученици;
  • Текстът на съчинението в word формат.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 5 май 2018 г.

 Източник: Климатът и аз

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към посочената организация.