Младежки обмен ”ART4HRE” в Банско, 17- 24 април 2018 г.

Обучение за младежките работници, използващо творчески методи и неформалното образование, като инструменти за трансформиране на обществото

място на провеждане Място: Банско

период на провеждане  Период на провеждане: 17- 24 април 2018 г.

Изпращаща организация: Alternativi International

Цели на проекта:

  • да подготви младите работници за знания в областта на правата на човека и демократичното гражданство;
  • да развие на критично мислене за правата на човека;
  • да предостави компетенции за обучение на младежките работници;
  • да разработи нови подходи в областта на HRE / EDC;
  • да се подпомогнат дейностите на партньорските организации, насочени към създаване на култура на мира, основана на универсалните ценности на човешките права и разбирателството между различните култури.

 Профил на участниците:

  • да активни членове на младежки НПО-та (предпочита се да работят по темата на проекта);
  • да демонстрират воля за разработване на регионални и международни проекти, с цел изграждане на мрежа от посланици на темите мир и включването на малцинствата;
    да са мотивирани да станат обучители на темата правата на човека и да се заемат с промоционални дейности след обучението;
  • да владеят английски език.

Всички разходи, свързани с настаняване и храна, ще бъдат покрити от посрещащата организация.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 17 март 2018 г.

   За контакт: моб. тел.: + 359 888 122 125; ел. адрес: alternativi.international@gmail.com

 Източник: Alternativi International

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.