Младежки обмен „Empowering Youth for Entrepreneurship under Social Inclusion Perspective“ в Португалия, 16 – 20 юли 2018 г.

Целта на обмена е да се занимае с личните и професионлни възможности на участниците, развивайки предпиемаческите им умения и насърчавайки социалното приобщаване и разнообразие.

място на провеждане Място: Albergaria-a-Velha, Португалия

период на провеждане  Период на провеждане: 16 – 20 юли 2018 г.

Изпращаща организация: Български младжки форум

 Профил на участниците:

  • младежи между 15 и 28 години (+ един групов лидер, който има навършени 18 години);
  • срещащи затруднения: културни, финансови или социални.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Няма такса за участие. Настаняването, храната и до 360 евро за транспорт се финансирт по програма Еразъм +.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 март 2018 г.

  За контакт:

Имейл: tsvetieharlin@gmail.com

Тел.: +359 895 35 37 59

 Източник: Български младжки форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.