Младежки обмен „Greenovation eco-building challenge“ в Аргос, Гърция, 3 – 14 юни 2018 г.

Проектът ще събере  30 участници във ферма в Аргос,  където ще живеят заедно в устойчива обнщност, симулирайки устойчив начин на живот и отношение към околната среда.

място на провеждане Място: Аргос, Гърция

период на провеждане  Период на провеждане: 3 – 14 юни 2018 г.

Изпращаща организация: Фондация Смокиня

Целта на обмена е да помогне на участниците да разберат важността на  устойчивия и активен живот в обществото и околната среда.

Активности и умения, които ще се практикуват:

  • устойчива консумация, опазване и използване на водите и енергията, отглеждане на хранителни продукти, управление на отпадъците, рециклиране, екотуризъм и активно гражданство;
  • еко-строителни техники;
  • практикуване на 4 симулационни работни дни в ротация с практически дейности за отглеждане на собствена храна без създаване на отпадъчни материали, ефективно използване на водата и енергията, минимизиране на отпадъците и екологичния отпечатък, както и практическа самостоятелност и устойчивост.

 Профил на участниците:

  • младежи между 18 и 30 години;
  • заинтересовани от устойчивия начин на живот;
  • имат желание да общуват с различни народности в контекста на еколоичния начин на живот.

Обменът не включва културни вечери и посещаване на забележителности.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: 50 евро + 16 евро админицтративна такса.  Настаняването, храната и пътните разходи (до 275 евро за транспорт) се финансират в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 април 2018 г.

  За контакт: info@smokinya.com.

 Източник: Фондация Смокиня

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.